sexy porn hot porn free porn xxx xxxx sex videos Hindi Porn hd sex xxx porn xxx video porn tube Porn Tube sex xxx bf sex indian porn videos

Yönetmelik ve Yasa Taslağı Hazırlıkları

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nin (TUG) girişimi ile

  • işık kirliliği hakkında toplumu bilgilendirmek,
  • dış aydınlatma ve armatürler için, diğer ülkelerdekileri, International Dark Sky Association (IDA) ve International Lighting Commission (CIE) önerilerini de  inceleyerek, standart geliştirmek,
  • teknik şartnamelerin ve yönetmeliklerin gelişen teknolojiye uygun hale getirilmesini sağlamak 
amacıyla  İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik İşleri Etüt İdaresi, TEDAŞ,  Türk Standartları Enstitüsü ,  Karayolları Genel Müdürlüğü ve TUG uzmanlarından oluşan bir “Işık Kirliliği Çalışma Grubu” oluşturuldu. 19 Ekim 1998 de yapılan ikinci toplantıda bu konuları incelemek üzere üç alt çalışma grubu oluşturuldu.
 
Çalışma Grubu,   alt grupların raporlarını görüşmek üzere, 1999 yılında altı kez toplandı.TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Politikaları Dairesi’nin eşgüdümü ve sekreteryası ile, 2001 yılına kadar yapılan çalışmaların sonunda bir "Elektrik Dış Aydınlatma Yönetmeliği“  taslağı hazırlandı  ve 2001 yılında Enerji Bakanlığına sunuldu. Zaman zaman yapılan hatırlatmalara karşın, uzun süre bu konuda bir gelişme olmayınca sorun zamanın TUG yönetimi tarafından TÜBİTAK başkanına  Eylül 2004 de sözlü olarak  iletildi ve 2005 yılı başında TÜBİTAK yönetimi ile yapılan bir toplantıda görüşüldü. Daha önce hazırlanan yönetmelik taslağını güncelleyip Işık Kirliliği Kanun Tasarısı Taslağı’na dönüştürmek ve Enerji bakanlığına sunmak üzere yeni bir komite oluşturuldu. Bu konuyu TÜBİTAK  2005 yılı programına ekledi. Ne yazık bundan da henüz bir sonuç çıkmadı.
 
Yeni TUG yönetimi bir tasarı taslağını  2009 yılı sonunda TÜBİTAK Başkanlığına yeniden sundu.
Tüm dünyada ışık kirliliğini önlemek için özel yasalar çıkaran ülkelerin sayısı giderek artmaktadır. Umarız bir gün bu ülkemizde de gerçekleşir!
hot seks xxxx video porn sites rus porno porn videos video porno rusxxxporno xxx porno gratis video porno gratis